ေအာင္သမာဓိေရႊဆိုင္က ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ မံုရြာႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စိန္ေရႊရတနာပညာ အခမဲ့သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သြားမည္

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ မံုရြာႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေတြမွာ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ အလွည့္က်စိန္ေရႊရတနာပညာ အခမဲ့သင္တန္းေတြကုိ ေအာင္သမာဓိေရႊဆိုင္မွ ဖြင့္လွစ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734