စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးက႑ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စက္ယႏၱရားမ်ား၊ စက္ရံုမ်ားအပါအ၀င္ Supply Chain တြင္ ပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ သံုးႏွစ္သက္တမ္းရွိ ေခ်းေငြမ်ားကို ထုတ္ေခ်းသြားမည္ဟု ဆို

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးက႑နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ စက္ယႏၱရားေတြ၊ စက္ရံုေတြအပါအ၀င္ Supply Chain မွာ ပါ၀င္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ သံုးႏွစ္သက္တမ္းရွိ ေခ်းေငြေတြကို လာမယ့္ကာလေတြမွာ ထုတ္ေခ်းသြားမယ္လုိ႔ စီမံကိန္းနဲ႔ဘ႑ာေရး ၀န္္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734