ျပည္တြင္းရွိ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ားကို အာမခံထားႏိုင္ရန္ စီစဥ္္ေန

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ Myanmar Insurance တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းကာ ကၽြဲ ၊ ႏြားေတြကို အာမခံထားရွိႏိုင္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734