တရားမဝင္ေဆးဝါးႏွင့္ ခြဲစိတ္ခန္းမ်ားပါဝင္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိကေဆးကုခန္းႏွစ္ခုအား ပိတ္သိမ္းၿပီး တရား စြဲ အေရးယူထား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ပုဂၢလိက အေထြေထြေရာဂါကုေဆးကုခန္းေျခာက္ခုကို ေရွာင္တခင္ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တရားမဝင္ေဆးဝါးေတြနဲ႔ ခြဲစိတ္ခန္းေတြပါဝင္တဲ့ ပုဂၢလိကေဆးကုခန္းႏွစ္ခုကို ေဆးခန္း ပိတ္သိမ္းၿပီး ဥပေဒေတြနဲ႔ တရားစြဲအေရးယူထားတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပုဂၢလိကက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ ေဆးကုေဂဟာမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲကေန သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734