သစ္ရွားပါးလာမႈေၾကာင့္ ၿမိတ္ကၽြန္းစုအတြင္း ငါးဖမ္းေလွမ်ားကို သံခြံငါးဖမ္းေလွမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္လာ

ၿမိတ္ကၽြန္းစုအတြင္း ငါးဖမ္းေလွေတြကုိ အဓိကျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေနတဲ့ လြန္းက်င္းေတြမွာ သစ္ရွားပါးလာမႈေၾကာင့္ သံခြံငါးဖမ္းေလွေတြကို ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္လာေနၾကတယ္လုိ႔ လြန္းက်င္းလုပ္ကိုင္ေနသူေတြက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734