ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ေက်ာင္းကားေျပးဆဲြရန္ အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူထားသည့္ကုမၸဏီမွ ေက်ာင္းႀကိဳပုိ႔ယာဥ္မ်ားကုိ ျပန္အပ္ႏွံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ YRTA က ႀကီးၾကပ္ေျပးဆဲြမည္ဟု ဆုိ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်ာင္းကားေျပးဆဲြမယ့္ကုမၸဏီက ေက်ာင္းႀကိဳ႔ပုိ႔ယာဥ္ေတြကုိ အစုိးရထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့တာေၾကာင့္ YRTA မွ ႀကီးၾကပ္ၿပီး ေျပးဆဲြမွာျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႀကိၤီးႀကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔ YRTA အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္ရဲ႕ ေျပာၾကားမႈအရ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720