အကယ္ဒမီ မင္းေမာ္ကြန္းေျပာတဲ့ အရိပ္ဇာတ္ကားအေၾကာင္း (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■ အရိပ္ဇာတ္ကား ရိုက္တဲ့အခ်ိန္က က်ြန္ေတာ္ ၁၀ တန္းေျဖၿပီးကာစ အခ်ိန္ပဲ။

■ ဇာတ္ကားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွဳ (၃) လေလာက္ ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္။

အရိပ္ဇာတ္ကားကို Eleven Broadcasting facebook page မွာ ည (၇) နာရီအခ်ိန္တြင္ အပိုင္းစဥ္အလိုက္ ျပသလ်က္ရွိပါသည္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,742