ေယာဂအာသန (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

ခါးနဲ႔ ၀မ္းဗိုက္အဆီက်ေစမယ့္ က်င့္စဥ္

• ခါးကိုလွည့္ၿပီး ေလ့က်င့္ရတာျဖစ္လို႔ ခါးနဲ႔၀မ္းဗိုက္က အဆီေတြက်ေစတဲ့အျပင္ အစာေခ်ဖ်က္စနစ္လည္း ေကာင္းမြန္တာေၾကာင့္ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းကိုလည္း သက္သာေစပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636