ျမစ္ဆံု – ေမခႏွင့္ မလိခ ထာ၀ရ ဆံုႏိုင္ပါ့မလား အပိုင္း (၂)

ၾသဂုတ္လ ၁၂ရက္ေန႔က ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု ျမစ္ညာ ျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား ေလ့လာစိစစ္သံုးေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ပိုင္း အစီရင္ခံစာ တင္ျပၿပီးေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကၿပီးျဖစ္တဲ့ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျမစ္ဆံုအေရးဟာ ေ၀၀ါးေနဆဲပါပဲ။ ကုန္သြယ္ေရး စာခ်ဳပ္မွ်သာျဖစ္တဲ့ ျမစ္ဆံုစာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြ ပြင္လင္းျမင္သာေအာင္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ခ်ျပျခင္းမရွိေသးတဲ့အျပင္ ေလ့လာစိစစ္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကလည္း ထိေရာက္မႈ အားနည္းေနပါေသးတယ္။

ဒီအေျခအေနမွာ ေကာ္မရွင္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္၊ ေဒသခံေတြရဲ႕ ေကာ္မရွင္နဲ႔ ထိေတြ႕ခဲ့ရမႈ အေတြ႔အႀကံဳ၊ အိုမင္းရင့္ေရာ္လာတဲ့ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးကို ထိန္းသိမ္းဖို႔လိုတဲ့ အေၾကာင္းကို တင္ျပထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720