ျမန္မာ- တရုတ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္အျဖစ္ မူဆယ္ႏွင့္ေရႊလီတြင္ စတင္တည္ေထာင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေန

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဒုတိယ၀န္ၾကီးဦးေအာင္ထူးက  ျမန္မာ- တရုတ္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ကို မူဆယ္နဲ႔ေရႊလီမွာစတင္တည္ေထာင္ဖို႔  လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔  ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636