အေမရိကန္-ေျမာက္ကိုရီးယား ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို ေခ်ာေမြ႔စြာက်င္းပႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းတရုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာၾကား

အေမရိကန္-ေျမာက္ကိုရီးယား ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို ေခ်ာေမြ႔စြာက်င္းပႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းနဲ႔ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္မွာ ေကာင္းမြန္တဲ့အရာေတြ ျဖစ္ေပၚလာမွာကိုသာ လိုလားေၾကာင္းတရုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔မွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720