အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရေသာ FDA ညႊန္ခ်ဳပ္အမႈ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ရံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုျဖစ္သူအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ စစ္ေဆးေရးမွဴးကုိ အၿပီးသတ္စစ္ေဆး

အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရေသာ FDA ညႊန္ ခ်ဳပ္အမႈွမွာ တရားလိုျဖစ္သူအဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ စစ္ေဆးေရးမွဴး ဦးသန္းေဇာ္ဝင္းကို ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔႐ံုးခ်ိန္းမွာ အၿပီးသတ္ စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720