ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္တြင္ က်က္စားေနထုိင္သည့္ ေရသတၱ၀ါမ်ိဳးစိတ္သစ္ ၃၀ ေက်ာ္ကုိ တရုတ္သိပၸံပညာရွင္မ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိ

တရုတ္နုိင္ငံက သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ပင္လယ္ျပင္ေအာက္မွာ ေရသတၱ၀ါမ်ိဳးစိတ္သစ္ ၃၀ ေက်ာ္ကို ေတြ႕ရွိခဲ႔ၾကေၾကာင္း တရုတ္သမုဒၵရာပိုင္းဆိုင္ရာ သုေတသနနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဖြဲ႕အစည္း COMRA မွ ဦးေဆာင္ သိပၸံပညာရွင္ျဖစ္သူရဲ႕ ေျပာဆိုမႈကို ကိုးကားၿပီး ရိုက္တာသတင္းဌာနမွာ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ႔ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,722