ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေဆးရံုမ်ား၌ သတ္မွတ္ ၀န္ထမ္းအင္အားျပည့္မီေရး လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ႏွင့္ သူနာျပဳ ရာခ်ီလိုအပ္ဟု တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကုသေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေျပာ

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေဆးရံုေတြမွာ သတ္မွတ္ ၀န္ထမ္းအင္အားျပည့္မီဖို႔ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ႏွင့္ သူနာျပဳဦးေရ အမ်ားအျပား လိုအပ္ေနတယ္လို႔ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကုသေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴးက ေဒါက္တာ ေအာင္ေက်ာ္ေထြးက ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,722