ၿမိတ္ကၽြန္းစု ေတာင္ပိုင္းတြင္ မိုးရာသီ ငါးသားေပါက္ကာလ ေရာက္ရွိလာေသာ္လည္း ကင္းမြန္ၿမံဳးလုပ္ငန္းႏွင့္ ကင္းမြန္မွ်ားျခင္း လုပ္ငန္းကို ေဒသခံမ်ား တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိဟု သိရ

ၿမိတ္ကၽြန္းစု ေတာင္ပိုင္းမွာ အဓိကလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိတဲ့ ကင္းမြန္ၿမံဳးလုပ္ငန္းနဲ႔ ကင္းမြန္မွ်ားျခင္း လုပ္ငန္းေတြဟာ မိုးရာသီ ငါးသားေပါက္ကာလ ေရာက္ရွိလာတာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေတြ ရပ္နားထားၿပီး ျဖစ္ေပမယ့္ ေဒသခံေတြကေတာ့ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,722