ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနရျခင္းသည္ တပ္မေတာ္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဟု ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ေျပာၾကား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနရတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းတရားဟာ တပ္မေတာ္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေက်ာ္ဟိုး ကေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,722