ယီမင္႐ွိ ဟိုဒီဒါဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ကို ေဆာ္ဒီ ဦးေဆာင္သည့္ ညြန္႔ေပါင္းတပ္ဖြဲ႔က ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္

ေဆာ္ဒီ ဦးေဆာင္တဲ့ ညြန္႔ေပါင္းတပ္ဖြဲ႔က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားတဲ့ တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြဟာ ဇြန္လ ၁၃ ရက္က ယီမင္ႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ဟိုဒီဒါကို စတင္ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739