ျမ၀တီ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္အနီး ေရႊျမစႏီၵ (ၿမိဳ႕သစ္) ေဒသတြင္ အိမ္သစ္ ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္သူမ်ားက မူလ ေျမပိုင္ရွင္ဆိုသူမ်ား၏ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကုိ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္အနီး ေရႊျမစႏီၵ (ၿမိဳ႕သစ္) ေဒသတြင္ အိမ္သစ္ေဆာက္လုပ္ ေနထိုင္သူမ်ားက မူလေျမပိုင္ရွင္ ဆိုသူမ်ားရဲ႕ ဆနၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကုိ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ဇြန္လ ၁၃ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739