၂၀၂၆ ကမာၻ႔ဖလား ပူးတြဲအိမ္ရွင္အျဖစ္ အေမရိကန္၊ ကေနဒါႏွင့္ မကၠဆီကိုႏုိင္ငံတို႔ ေရြးခ်ယ္ခံရ

လာမယ့္ ၂၀၂၆ ကမာၻ႔ဖလား ပူးတြဲအိမ္ရွင္အျဖစ္ အေမရိကန္၊ ကေနဒါနဲ႔ မကၠဆီကိုႏုိင္ငံတုိ႔ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739