တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား သန္႔စင္ေရးအတြက္ မေလးရွားအစိုးရသစ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြင္း ထိပ္တန္း တရားသူႀကီး ႏွစ္ဦး ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္မည္

တရားစီရင္ေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ေတြကို သန္႔စင္ေရးအတြက္ မေလးရွားအစိုးရသစ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈအတြင္းမွာ ထိပ္တန္း တရားသူႀကီး ႏွစ္ဦး ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္သြားမယ္လို႔ တရားရုံး တာ၀န္ရွိသူေတြက ဇြန္လ ၁၃ ရက္မွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739