ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း Multipurpose Terminal ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ရန္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မွတ္တမ္းတင္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေပးပို႔တဲ့ “ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ေတာေက်းရြာမွာ Multipurpose Terminal ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ရန္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာ” ကို ဇြန္လ ၁၃ ရက္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739