ပရိသတ္ကို ႀကိဳးစားျပခ်င္တယ္လို႔ ေျပာလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ထြန္းလြင္ေအာင္ (႐ုပ္သံအစီအစဥ္)

■ “ ဆံပင္ရွည္ထားတာ အေၾကာင္းရွိတယ္၊ ပရိသတ္ကို ေသခ်ာလုပ္ျပခ်င္လို႔ ထားတာပါဆိုတဲ့ ” သ႐ုပ္ေဆာင္ ထြန္းလြင္ေအာင္က တစ္ခါတစ္ရံ သူရဲ႕ မႀကိဳးစားခ်င္တဲ့စိတ္ေၾကာင့္ ပရိသတ္ကို အားနာပါတယ္လို႔ အခုလိုေျပာျပထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739