ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ခုတို႔မွ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္မ်ား ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ခရုိင္ ၃ ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ခုတို႔မွ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,742