ဘဂၤါလီအခ်ိဳ႕ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး ရရန္ မသမာေသာ ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေပါင္းကာ ကမန္လူမ်ိဳးစု၀င္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္ကုိ ၾကားသိရဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

အခ်ိဳ႕ေသာ ဘဂၤါလီမ်ားေတြဟာ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးကုိ အသုံးျပဳရန္အတြက္ မသမာေသာ ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ကမန္လူမ်ိဳးစု၀င္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လာၾကတာကုိ ၾကားသိရတယ္လို႔ ရေသ့ေတာင္ မဲႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေ၀ ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,742