ရန္ပယ္ေခ်ာင္းေရ တိုက္စားမႈေၾကာင့္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပရပ္ၾကယ္ေက်းရြာရွိ ေစတီတစ္ဆူ ေခ်ာင္းေရတြင္ ေမ်ာပါပ်က္စီးခဲ့

ဇြန္လ ၁၂ ရက္ ညေနပိုင္းက ရန္ပယ္ေခ်ာင္းေရ တိုက္စားမႈေၾကာင့္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပရပ္ၾကယ္ေက်းရြာရွိ ေစတီတစ္ဆူ ေခ်ာင္းေရတြင္ မ်ာပါပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,742