ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ႀကီးပြား ခ်မ္းသာခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ အခြန္ထမ္းသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳလုပ္ေနၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကား

ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အာဏာရွင္အလိုက် ေပါင္းကာ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာခဲ့ၾကသူေတြဟာ အခြန္ထမ္းတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈကို ယဥ္ေက်းမႈလို႔ မထင္ဘဲ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳလုပ္ေနၾကမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ပြင့္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,742