ရန္ကုန္တုိင္း အစုိးရအဖြဲ႕၏ ရန္ပုံေငြရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္သန္း ၁၃၄၀၀၀ ေက်ာ္ ထပ္မံေတာင္းခံျခင္းကုိ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာ တင္ျပရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဦးေက်ာ္ေဇယ် ေမးျမန္း

၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေတြအတြက္ က်ပ္သန္း ၁၃၄၀ဝ၀ ေက်ာ္ ထပ္မံေတာင္းခံျခင္းကုိ စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာတင္ျပဖုိ႔ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ကုိယ္စား အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဇြန္လ ၁၃ ရက္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,742