ရန္ကုန္တုိင္း စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၁) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ စက္မႈဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီရင္ခံစာကုိ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိရန္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ေဆြးေႏြး

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၁) ၿမိဳ႕နယ္မွာ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ စက္မႈဇုန္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ အစီရင္ခံစာကုိ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိရန္ ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီကုိယ္စား ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒၚစႏၵာမင္းက ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,742