ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္(၃)ၿမိဳ႕နယ္က စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၃၄ ေက်ာင္း ပိတ္ထားရဆဲျဖစ္

ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္(၃)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၃၄ ေက်ာင္း ပိတ္ထားရဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,722