ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕ နယ္တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းၿပီး ေတာင္က်ေရမ်ား က်ဆင္းလာသျဖင့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းပိတ္ထားရကာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ေခ်ာင္းေရျဖင့္ ေမ်ာပါ ေပ်ာက္ဆံုးေန

ကယားျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဒီကေန႔မွာ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းၿပီး ေတာင္က်ေရမ်ား က်ဆင္းလာၿပီး ေခ်ာင္းအနီးရွိ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကုိ ပိတ္ထားရေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,742