မန္းေခ်ာင္းေရ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ေရႊစက္ေတာ္ ေအာက္ေျခေတာ္ရာ တန္ေဆာင္း ပန္းဆြဲအထိ ေရျမင့္တက္ခဲ့

မန္းေခ်ာင္းေရ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔က တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ေ႐ႊစက္ေတာ္ဘုုရားေအာက္ေျခေတာ္ရာ တန္ေဆာင္းႏွင့္ဆက္စပ္ အေဆာက္အဦးရဲ႕ တိုုင္တစ္လံုုး ယိမ္းယိုုင္ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,742