မိုးကုတ္ၿမိဳ႕၌ မိုးအဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းမူေၾကာင့္ မိုးကုတ္ေဖာင္းေတာ္ဦး ဘုရားရင္ျပင္ေပၚတြင္ အက္ေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေျမၿပိဳမူေၾကာင့္ အိမ္ေလးလုံးပ်က္စီးၿပီး လူငါးဦး ေသဆုံး

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔က မိုးအဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းမူေၾကာင့္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားရင္ျပင္ေတာ္တြင္ အက္ေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အတြက္ အဲ့ဒီေနရာေတြကို ဘုရားဖူးေတြကို ပိတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,742