တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးကိုနီ လုပ္ၾကံခံရမႈမွ တရားစြဲဆိုခံထားရသူမ်ားအား ရံုးထုတ္စစ္ေဆး

NLD ပါတီရဲ႕ ဗဟိုဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕၀င္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီလုပ္ႀကံခံရမႈမွ တရားစြဲဆိုခံထားရသူေတြျဖစ္တဲ့ ေသနတ္သမားၾကည္လင္း အပါအ၀င္သံုးဦးကို ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ တရားရံုးကေန ရံုးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,742