ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔ ဇြန္လ (၁၄) ရက္ ေန႔လည္ပုိင္းက ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ရံုး ေအာင္ဆန္းခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,742