ငါးရက္ခန္႔ အဆက္မျပတ္ မိုးရြာသြန္းေနမူေၾကာင့္ ပုပၸါး ေတာင္ကလပ္အေရွ႕ဖက္ ဆင္ႏွစ္ေကာင္ေစာင္းတန္းအနီး ေဝဘူလေရႊကူေခ်ာင္ ဆြမ္းစားေက်ာင္းေဆာင္ ေနာက္ဖက္တြင္ ၂ ေပခန္႔ ကမ္းပါးယံၿပိဳက်

ငါးရက္ခန္႔ အဆက္မျပတ္ မိုးရြာသြန္းေနမူေၾကာင့္ ပုပၸါး ေတာင္ကလပ္အေရွ႕ဖက္ ဆင္ႏွစ္ေကာင္ေစာင္းတန္းအနီး ေဝဘူလေရႊကူေခ်ာင္ ဆြမ္းစားေက်ာင္းေဆာင္ ေနာက္ဖက္တြင္ ၂ ေပခန္႔ ကမ္းပါးယံၿပိဳက် အေဆာက္အဦးအတြင္းမွာ အက္ေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အတြက္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈတခ်ိဴ ႔လုပ္ေနရတယ္လို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ထံက သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,742