လူေသဆံုးမႈ မ်ားျပားခဲ့ေသာ ဂရန္းဖဲလ္တာ၀ါ မီးေလာင္မႈႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ျပည့္အျဖစ္ ၀မ္းနည္းျခင္း အထိမ္းအမွတ္မ်ား ၿဗိတိန္တြင္ ျပဳလုပ္

လူေသဆံုးမႈမ်ားျပားခဲ့တဲ့ ဂရန္းဖဲလ္တာ၀ါ မီးေလာင္မႈႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ျပည့္အျဖစ္ ၀မ္းနည္းျခင္း အထိမ္းအမွတ္ေတြကို ၿဗိတိန္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,742