သူလွ်ိဳလုပ္ ေစာင္႔ၾကည္႔မႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းခ်က္ေပးရန္ ဂ်ာမနီကို ၾသစႀတီးယား ေတာင္းဆို

ၾသစႀတီးယားမွာရွိတဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ကုမၸဏီေတြကို ဂ်ာမနီ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနက ေစာင္႔ၾကည္႔ခဲ႔တယ္ဆိုတဲ႔စြပ္စြဲခ်က္ေတြအေပၚေျဖရွင္းခ်က္ေပးဖို႔ ၾသစႀတီးယား ဘက္က ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623