ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ အမည္ျပင္ဆင္ခုိင္းသည့္ ကိစၥအေပၚ ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီ အေနျဖင့္ အမ်ားဆႏၵ ရယူဆံုးျဖတ္သြားမည္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခိုင္းတဲ့ ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီအမည္ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ စံုညီ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီး အမ်ားဆႏၵ ရယူ ဆံုးျဖတ္သြားမယ္လုိ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဦးေဆာင္အဖြဲ႔က ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623