ဥယ်ာဥ္စုိက္သည့္ကိစၥအား တားျမစ္၍ မေက်မနပ္ျဖစ္ရာမွ ေက်းရြာ ရာအိမ္မွဴးအား ဓါးျဖင့္ထုိးသတ္မႈ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြား

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ရြာမွာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ရွိသူေတြက ရြာသားတစ္ဦးကိုေခၚၿပီး ဥယ်ာဥ္စုိက္သည့္ကိစၥ တားျမစ္ရာက မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ ရြာသားမွ ရာအိမ္မွဴးတစ္ဦးအား ဓါးျဖင့္ ထုိးသတ္မႈတစ္ခု ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႕ ေန႕လည္ပုိင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623