ငဖဲၿမိဳ႕နယ္၌ အမ်ိဳးသား ၁ ဦးထံမွ သမင္ဦးခ်ိဳမ်ား၊ ၀က္၀ံအေရခြံမ်ား၊ ဆင္ႏွာေမာင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ေဖာက္ခြဲေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာပစၥည္းမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

ငဖဲၿမိဳ႕နယ္၌ အမ်ိဳးသား ၁ ဦးထံမွ သမင္ဦးခ်ိဳမ်ား၊ ၀က္၀ံအေရခြံႏွင့္အသားမ်ားအပါအ၀င္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ မ်ားရဲ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ေဖာက္ခြဲေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တယ္လို႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623