ျဖဴးၿမိဳ႕ အနီးတြင္ အင္အားအသင့္အတင့္ရွိ ေျမငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ နာရီ၀က္အတြင္း ေနာက္ထပ္ေျမငလ်င္တစ္ခု ထပ္မံလႈပ္ခတ္ခဲ့

ဇြန္လ ၁၇ ရက္ည ၇ နာရီ၀န္းက်င္မွာ ျဖဴးၿမိဳ႕အနီးကို ဗဟိုျပဳၿပီး အင္အား အသင့္အတင့္ရွိ ေျမငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ နာရီ၀က္အတြင္းမွာ ေနာက္ထပ္ေျမငလ်င္တစ္ခု ထပ္မံ လႈပ္ခတ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623