ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုးျခင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းမည္ဆုိျခင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥေရာပသမဂၢ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား သံုးပြင္႔ဆိုင္နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာေရးထိုးျခင္းနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းမည္ဆုိျခင္းတုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥေရာပ သမဂၢက ဇြန္ ၁၉ ရက္စြဲနဲ႔ ေဒသတြင္း ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623