မဟာဗ်ဴဟာဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ကို ယီမင္အစိုးရတပ္မ်ား သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဟူသီသူပုန္နယ္ေျမႏွင့္ အနီးဆံုးေနရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေရာက္ရွိ

ယီမင္နိုင္ငံရဲ႕ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာပို႔ေဆာင္ေရး ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တဲ႔ ဟိုဒဲဒါဆိပ္ကမ္း တ၀ိုက္ကို ေဆာ္ဒီနဲ႔ ညြန္႔ေပါင္းတပ္ဖြဲ႕ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ယီမင္အစိုးရတပ္ေတြက ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ခဲ့ၿပီးမွာေတာ့ ဟူသီသူပုန္ေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ဆာဒါနယ္ေျမကို ဆက္လက္ခ်ဥ္းကပ္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,613