ကုလသမဂၢလူ႔အခြင္႔အေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ အေမရိကန္ ႏုတ္ထြက္

ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင္႔အေရးေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္ကေန အေမရိ ကန္ႏုတ္ထြက္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,613