မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ”ခ်မ္းေျမ႕ေပ်ာ္ရႊင္ေက်ာင္းတစ္ခြင္” အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ ျမစ္ၾကီးနားတြင္ ျပဳလုပ္

မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ”ခ်မ္းေျမ႕ေပ်ာ္ရႊင္ေက်ာင္းတစ္ခြင္” အလုပ္ရံုေဆြးေႏြး ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕မွာ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ႕ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623