အေမရိကန္ – မကၠဆီကို နယ္စပ္အနီးမွ ခြဲျခားထိန္းသိမ္းခံ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ကေလးငယ္ ၅၂၂ ဦး သက္ဆိုင္ရာ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္း

ျပီးခဲ႔တဲ႔ ဇြန္လ၂၃ရက္ေန႔ ေႏွာင္းပိုင္းမွာ အေမရိကန္-မကၠဆီကို နယ္စပ္အနီးက မိဘေတြနဲ႔ ခြဲျခား ထိန္းသိမ္းခံ ထားရတဲ႔ တရားမ၀င္ ေရႊ႔ေျပာင္းအေျခခ်သူ ကေလးငယ္ ၅၂၂ ဦးကို သူတို႔ရဲ႕သက္ဆိုင္ရာ မိသားစု၀င္ေတြနဲ႔ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္း ေစခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,827