တူရကီႏိုင္ငံတြင္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲႏွင္႔ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲကို ထူးထူးျခားျခား တစ္ၿပိဳင္တည္း က်င္းပ

တူရကီႏိုင္ငံမွာ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ခုစလုံးကို ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ တစ္ၿပိဳင္တည္း က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,625