ေယာဂအာသန (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

လက္ျပင္ကုန္းေနသူေတြအတြက္ ေယာဂက်င့္စဥ္

■ Yoga Land မွ ဆရာမ ႏွင္းႏွင္းျဖဴက ေက်ာရိုးအေနအထားေတြကို ပံုမွန္ျဖစ္ေစတဲ့ ေယာဂက်င့္စဥ္(၂)ခုကို တစ္ဆင့္ခ်င္း လက္ေတြ႕ျပသေပးထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,728