၀၀ျပည့္ျပည့္ခႏၶာကိုယ္ကိုပဲ ၾကိဳက္တယ္ဆိုတဲ ့ေရႊသမီး

အလုပ္ေၾကာင့္ အနည္းငယ္ပိန္သြားျပီး အစားအေသာက္မ်ားမ်ားစားလိုက္တာေၾကာင့္ ျပန္၀လာတဲ ့ခႏၶာကိုယ္ကို ၾကိဳက္တယ္လို ့ေရႊသမီးက အခုလိုေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623