အင္းစိန္ေဆးရံုႀကီး၀န္းက်င္တြင္ ေစ်းမေရာင္းရန္ ေခၚယူအသိေပးခံထားရသည့္ လမ္းေဘး ေစ်းသည္မ်ားက ေဆးရံုအုပ္ႀကီးထံ အသနားခံစာ တင္ထားေသာ္လည္း ျပန္အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိေသးဟုဆုိ

အင္းစိန္ျပည့္သူေဆးရံုႀကီး ပတ္၀န္းက်င္ရွိ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားကေစ်းမေရာင္းရန္ ေခၚယူအသိေပးခံထားရတဲ့ အေပၚ ေဆးရံုအုပ္ႀကီးထံအသနားခံစာတင္ထားေသာ္လည္း ျပန္လည္ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိေသးဘူးလုိ႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623